0-3 Years Old

Masaya Ako!


₱99.00
Masaya Ako!

Illustrations by Yasmin Doctor

What are you feeling? This board book introduces the different feelings by naming them and showing colorful and funny illustrations of facial expressions.

Ano ang nararamdaman mo? Ipinapakilala ng board book na ito ang iba’t ibang damdamin sa kanilang pangalan at nagpapakita ng makukulay at nakatutuwang paglalarawan ng pagpapahiwatig ng mukha.

ISBN: 978-971-508-442-0
Published: 2013
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 0+
14 pages | 80 grams | 5 by 5 inches

Related Products