Award-winning

Alamat ng Ampalaya


₱99.00

Story by Augie Rivera
Illustrations by Kora Dandan-Albano

Finalist – 1995 PBBY-Salanga Prize

This is an original story on the legend of the bitter gourd. The story excites the imagination of children and warns them against the evil of envy and greed.

Isang orihinal na kuwento tungkol sa alamat ng ampalaya, pinupukaw nito ang imahinasyon ng mga bata at binabalaan sila sa kasamaang dulot ng pagkainggit at kasakiman.

Available in big book format (Filipino)

ISBN: 971-508-018-9
Published: 1995
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 10+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products