Award-winning

Ang Itim na Kuting


₱99.00

Story by Natasha Vizcarra
Illustrations by Ferdinand Guevara

  • 1996 PBBY-Salanga Grand Prize Winner
  • 1996 PBBY-Alcala Grand Prize Winner

Ignacia is a black kitten. Oh, how she scares everybody away! They say bad things happen because of her. This makes Ignacia feel bad and she sets out to prove that there are many good things a cat like her can do.

Napakalungkot siguro ng buhay ng kuting na si Ignacia dahil sa pagtataboy sa kaniya ng mga tao. Itim man ang kaniyang kulay, marami pa rin siyang mabubuting bagay na kayang gawin para sa mga tao.

Available in big book format (Filipino)

ISBN: 971-508-024-3
Published: 1996
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 8+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products