Grades 4-6

Can We Live Without Trees?


₱149.00
Can We Live Without Trees?

Text by May Tobias-Papa
Illustrations by Fran Alvarez

Here is a reference book about how important trees are to humans and all living things, how biologically diverse the Philippines is, and how we can help save our forests. Find out whether we can really live without trees.

Narito ang isang sangguniang tungkol sa kung gaano kahalaga ng mga puno sa mga tao at sa lahat ng nabubuhay na bagay, kung gaano kayaman ang ekolohiya ng Filipinas, at kung paano natin maililigtas ang ating mga gubat. Alamin kung mabubuhay nga ba tayo kapag walang mga puno.

ISBN: 978-971-508-484-0
Published: 2014
Language: English
Age Recommendation: 9+
40 pages | 160 grams | 7.25 by 10.25 inches

Related Products