Grades 4-6

Guardians of Tradition: The Gawad sa Manlilikha ng Bayan


₱149.00
Guardians of Tradition: The Gawad sa Manlilikha ng Bayan
Text by Mae Astrid Tobias
Illustrations by Rommel Joson
Photos by Renato S. Rastrollo

Join Banog and Kiko as they discover the Philippines’ National Living Treasures: Uwang Ahadas, Hadja Amina Appi, Ginaw Bilog, Federico Caballero, Lang Dulay, Masino Intaray, Salinta Monon, Eduardo Mutuc, Alonzo Saclag, Darhata Sawabi, and Samaon Sulaiman. Read about these people’s dedication to their craft and the tradition of their forebears.

Samahan sina Banog at Kiko at tuklasin ang mga nagawaran ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan: Uwang Ahadas, Hadja Amina Appi, Ginaw Bilog, Federico Caballero, Lang Dulay, Masino Intaray, Salinta Monon, Eduardo Mutuc, Alonzo Saclag, Darhata Sawabi, at Samaon Sulaiman. Magbasa tungkol sa sigasig ng mga taong ito tungo sa kanilang sining at sa tradisyon ng kanilang mga ninuno.

ISBN: 978-971-508-422-2
Published: 2012
Language: English
Age Recommendation: 10+
32 pages | 120 grams | 7.25 by 10.25 inches

Related Products