Grades 4-6

Hipon and Biya


₱99.00
Story by Carla Pacis
Illustrations by Joanne de Leon

On the white sand of a coral reef lived a shrimp and a goby fish. Although they were not of the same sort, they lived happily together. In this simple tale of friendship, find out how two different species realize how much they need each other.

Sa puting buhanginan ng isang tangrib ng korales, nakatira ang isang hipon at isang biya. Kahit na magkaiba sila, namumuhay silang masayang magkasama. Sa simpleng kuwentong ito ng pagkakaibigan, tuklasin kung paanong malalaman ng dalawang magkaibang hayop kung paano nila kinakailangan ang isa’t isa.

ISBN: 971-508-238-6
Published: 2004
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 9+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products