Grades 4-6

La-on and the Seven-Headed Dragon


₱99.00
Story by Gabby Lee and Marcy Dans Lee
Illustrations by Marcy Dans Lee

Read the exciting tale of the origin of Mount Kanlaon and how the young La-on saves the terror-stricken kingdom of King Kabugnot from the deadly claws of a seven-headed dragon.

Basahin ang kagila-gilalas ng kuwento tungkol sa pinagmulan ng Bundok Kanlaon at kung paano iniligtas ng batang La-on ang takot na bayan ni Haring Kabugnot mula sa mapahamak na mga kuko ng dragong may pitong ulo.

ISBN: 971-508-146-0
Published: 2002
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 10+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products