Grades 1-3

Ang Halimaw ng mga Kulay (coloring book)


₱149.00

Created by Anna Llenas

By illustrating such common emotions as happiness, sadness, anger, fear, and calm, this sensitive book gently encourages young children to open up with parents, teachers, and daycare providers.

Sa paglalarawan ng karaniwang mga damdamin tulad ng saya, lungkot, galit, takot, at payapa, marahang hinihikayat ng mapag-unawang librong ito ang mga bata na ibahagi sa mga magulang at guro nila ang kanilang mga nararamdaman.

Also see: Ang Halimaw ng mga Kulay (picture book)

ISBN: 978-971-508-627-1
Published: 2017
Language: Filipino (Tagalog) 
Age Recommendation: 6+
48 pages | 225 grams | 8.25 by 10.625 inches

Related Products