Ang Alamat ng Palay


₱99.00

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Conrad Raquel

Rice is very important to the Filipino, which is why there are so many legends regarding the grain. One of these stories is of husband-and-wife Banag and Danas, and how agriculture began in the Philippines.

Napakahalaga ng bigas sa mga Filipino. Kaya naman napakaraming alamat tungkol sa palay. Isa na rito ang kuwento ng mag-asawang Banag at Danas, at kung paano nagsimula ang agrikultura sa Filipinas.

ISBN: 978-971-508-418-5
Published: 2012
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 10+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products