Ang Ambisyosong Istetoskop


₱99.00

Story by Luis Gatmaitan
Illustrations by Beth Parrocha-Doctolero

It is Istet’s dream to be known around the world. He will attain this with the help of an excellent doctor from Europe. But contrary to his wishes, a brown-skinned foreigner bought him and brought him to the Philippines. Would Istet’s dream of becoming famous ever come true?

Pangarap ni Istet na sumikat sa buong daigdig. Tutuparin niya ito sa tulong ng isang mahusay na doktor mula Europa. Ngunit di tulad ng kaniyang nais, isang dayuhang kayumanggi ang bumili at nagdala sa kaniya sa Filipinas. Matupad kaya ni Istet ang kaniyang ambisyong maging tanyag?

ISBN: 978-971-508-369-0
Published: 2011
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 12+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products