Ang Barumbadong Bus


₱99.00

Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Jo Ann Bereber-Gando

A reckless bus is acting like he is the king of the road. He doesn’t care what happens to others. In this children’s book, read what happens to the unruly bus because of his arrogance.

Isang bus na kaskasero ang naghahari-harian sa kalsada. Wala siyang pakialam sa kapakanan ng iba. Basahin sa kuwentong ito ang sinapit ng barumbadong bus dahil sa kaniyang kayabangan.

 Available in big book format

ISBN: 971-508-051-0
Published: 1999
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 8+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products