Ang Halimaw ng mga Kulay (picture book)


₱399.00

Created by Anna Llenas

By illustrating such common emotions as happiness, sadness, anger, fear, and calm, this sensitive book gently encourages young children to open up with parents, teachers, and daycare providers.

Sa paglalarawan ng karaniwang mga damdamin tulad ng saya, lungkot, galit, takot, at payapa, marahang hinihikayat ng mapag-unawang librong ito ang mga bata na ibahagi sa mga magulang at guro nila ang kanilang mga nararamdaman.

Also see: Ang Halimaw ng mga Kulay (coloring book)

ISBN: 978-971-508-624-0
Published: 2017
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 6+
44 pages | 350 grams | 10 by 10 inches

Related Products