Ang Hari ng Komyut


₱99.00

Written and illustrated by Lizette Daluz

2018 National Children's Book Awards, Best Reads for Kids

Nagbabayad siya ng barya sa umaga, tumatawid sa tamang tawiran, at magalang sa kapuwa pasahero. Bagama't isang hari, nakikipagsapalaran pa rin siya sa matinding trapik, sa mahabang pila, sa masikip na pampublikong sasakyan, at sa iba pang mga pagsubok ng pagkokomyut sa lungsod.

He pays with exact change in the morning, uses the pedestrian lanes, and respects his fellow commuters. Though a king, he still faces terrible traffic, long lines, crowded public transport, and other challenges of commuting in the city.

ISBN: 978-971-508-714-8
Published: 2017
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 13+
36 pages | 100 grams |  5.5 by 8 inches

Citation from the 2018 National Children's Book Awards:
Hari ng Komyut puts into the spotlight the trials and challenges Filipinos encounter in our public transport system in a way that is lighthearted and comic—but still drives a serious point. Masterfully executed, these comics strips shed light on the comedy of everyday commuting tragedies and the tragedy of everyday commuting comedies; reminding us that there is always hope at the next train.
—Manix Abrera

Related Products