Ang Kamatis ni Peles


₱99.00

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Renato Gamos

1984 PBBY-Alcala Grand Prize Winner

Early readers learn about days of the week as they accompany Peles, a lazy grasshopper, who decides to plant tomatoes and to wait each day for his seeds to grow into red plump tomatoes!

Matututuhan ng mga mambabasa ang mga araw ng linggo habang sinasamahan nila si Peles, isang tamad na tipaklong, sa pagtatanim ng kamatis. Araw-araw, hinihintay ni Peles na tumubo ang kaniyang mga binhi hanggang ang mga ito’y maging mapupula’t mabibilog na prutas!

Also available in big book format, in Tagalog or Cebuano

ISBN: 971-508-278-5
Published: 1985
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 8+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products