Ang Tikbalang Kung Kabilugan ng Buwan


₱99.00

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Kora Dandan-Albano

At night, when the moon is full, what could a lonely tikbalang be doing? This story is a delightful glimpse of an often-feared creature of local mythology.

Kung gabi at kabilugan ng buwan, ano’ng maaaring gawin ng isang malungkot na tikbalang? Ang kuwentong ito ay nakatutuwang sulyap sa karaniwa’y kinatatakutang nilalang.

Available in big book format (Filipino)

ISBN: 971-508-250-5
Published: 2004
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 6+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products