Ang Tikbalang Kung Kabilugan ng Buwan


₱99.00

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Kora Dandan-Albano

At night, when the moon is full, what could a lonely tikbalang be doing? This story is a delightful glimpse of an often-feared creature of local mythology.

Kung gabi at kabilugan ng buwan, ano’ng maaaring gawin ng isang malungkot na tikbalang? Ang kuwentong ito ay nakatutuwang sulyap sa karaniwa’y kinatatakutang nilalang.

ISBN: 971-508-250-5
Published: 2004
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 6+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products