Bakawan (Big Book)


₱275.00
Bakawan (Big Book)

Story by Mae Astrid Tobias, Catherine Untalan, and Reena Rae Sarmiento
Illustrations by Van Zeus Allen Bascon

One day, the curious Tagak brings home not just stories from his daring travels, but strange objects from people. Find out how these objects will affect the many animals living peacefully and bountifully in Bakawan.

Isang araw, hindi lamang mga kuwento ang iniuwi ni mausisang Tagak mula sa kaniyang pakikipagsapalaran, kundi pati kakaibang mga bagay ng tao. Tuklasin kung paano binago ng mga bagay na ito ang maraming hayop na nabubuhay nang mapayapa at masagana sa Bawakan.

ISBN: 978-971-508-335-5
Published: 2009
Language: English
Age Recommendation: 9+
32 pages | 270 grams | 11 by 17 inches
Volumetric weight: 1510 grams

Purchasing more than 3 big books? We recommend manual order processing for better shipping rates. Email us a filled-out order form. We will reply to your email with the total cost of books and shipping, along with payment options.

 

Related Products