Bakawan


₱99.00

Story by Mae Astrid Tobias, Catherine Untalan, and Reena Rae Sarmiento
Illustrations by Van Zeus Allen Bascon

One day, the curious Tagak brings home not just stories from his daring travels, but strange objects from people. Find out how these objects will affect the many animals living peacefully and bountifully in Bakawan.

Isang araw, hindi lamang mga kuwento ang iniuwi ni mausisang Tagak mula sa kaniyang pakikipagsapalaran, kundi pati kakaibang mga bagay ng tao. Tuklasin kung paano binago ng mga bagay na ito ang maraming hayop na nabubuhay nang mapayapa at masagana sa Bawakan.

ISBN: 978-971-508-342-3
Published: 2009
Language: English
Age Recommendation: 9+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products