Bru-ha-ha-ha-ha-ha… Bru-hi-hi-hi-hi-hi…


₱99.00

Story by Ma. Corazon Remigio
Illustrations by Roland Mechael Ilagan

  • 1995 PBBY-Salanga Writer’s Prize
  • 1995 PBBY-Alcala Illustrator’s Prize

Should one judge a person based on their physical appearance? Learn about the sad life of an old lady and how she was accepted by our young protagonist in this story of laughter and understanding.

Dapat bang husgahan ang tao batay sa kaniyang panlabas na anyo? Alamin ang malungkot na buhay ng isang matandang babae at kung paano siya tinanggap ng ating batang bida sa kuwentong puno ng tawanan at pag-unawa.

ISBN: 971-508-139-8
Published: 1995
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 10+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products