Haluhalo Espesyal


₱99.00
Haluhalo Espesyal

Story by Yvette Fernandez
Illustrations by Jill Arwen Posadas

2015 Samsung KidsTime Author's Award, Grand Prize

Jackie has been sick for a week! Her mother has been giving her all the medicine she needs but nothing seems to work. Suddenly, Lola Itang comes to visit. Can Lola Itang’s enchanted kitchen restore Jackie’s healthy, happy self?

Isang linggo nang may sakit si Jackie! Pinapainom siya ng kaniyang nanay ng lahat ng gamot na kailangan niya, pero walang gumagana. Pero biglang bumisita si Lola Itang. Maibabalik kaya ng mahiwagang kusina ni Lola Itang ang lusog at ligaya ni Jackie?

ISBN: 971-508-283-1
Published: 2006
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 6+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products