How Long Till September?


₱99.00

Story by Tanya Sevilla-Simon
Illustrations by Jill Arwen Posadas

A girl enjoys the different activities each month brings, but deep in her heart, she wonders about one thing: how long till September?

Kinasisiyahan ng bata ang iba’t ibang gawaing dumarating kasama ng bawat buwan. Ngunit sa kaniyang puso, iisa lamang ang lagi niyang tanong: gaano pa kalayo ang Setyembre?

ISBN: 978-971-508-354-6
Published: 2010
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 8+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products