Let’s Count!


₱56.00
Let’s Count!
Learn how to count and identify numbers through this fun and colorful collection of simple math activities for kids.

Matutong magbilang at makilala ang mga numero kasama ng masaya at makulay na librong ito ng mga simpleng gawaing pangmatematika para sa mga bata.

ISBN: 978-971-508-358-4
Published: 2010
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 4+
24 pages | 80 grams | 8.25 by 7.5 inches

Related Products