Luis and the Enchanted Creatures


₱99.00

Story and illustrations by Marcy Dans Lee

The strange adventure of the boy Luis with the kapre, tikbalang, and other seemingly terrible creatures will surely put fears to rest. In fact, the creatures even become funny and lovable.

Siguradong mapapawi ang takot dito sa kakaibang karanasan ni Luis sa kapre, tikbalang, at iba pang parang teribleng mga nilalang. Sa katunayan, parang naging katawa-tawa at mapamamahal pa ang mga nilalang.

ISBN: 971-508-261-0
Published: 1995
Language: English
Age Recommendation: 10+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products