Maia's Birthday Party


₱99.00

Story by Yvette Fernandez
Illustrations by Nicole Lim

Maia is five years old today. She’s having spaghetti, cake, and ice cream at the orphanage where she used to live. It’s a happy day for Maia and her friends. Come and join her birthday party!

Limang taong gulang si Maia ngayong araw. May handa siyang spaghetti, cake, at ice cream sa ampunang kaniyang pinanggalingan. Masaya ang araw na ito para kay Maia at sa kaniyang mga kaibigan. Halika na sa salusalo niya!

ISBN: 978-971-508-424-6
Published: 2012
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 8+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products