Market Day!


₱100.00
Stories and illustrations by Syafiqah Ahmadsafri (Brunei), Kora D. Albano (Philippines), Jane Cho (Myanmar), Gina (Indonesia), Wipawee Juntarawong (Thailand), Lee Xin Li (Singapore), Lim Mei Yee (Malaysia), Phuong Thai My (Vietnam), Ounla Santi (Laos), and Soeurm Kakada (Cambodia).

What is a day in the market like in different ASEAN countries?

This book was developed in partnership with Asia Society Philippine Foundation, a non-profit dedicated to developing a more collaborative and shared future for Asia, especially encouraging dialogue and fostering new partnerships.

Paano kaya ang mga palengke sa iba’t ibang bansa sa ASEAN?

Ang librong ito ay nilikha sa pakikipagkatuwang ng Asia Society Philippine Foundation, isang organisasyong nakatuon sa pagtataguyod ng mas kolaboratibo at nag-uugnay na kinabukasan para sa Asya, lalo na sa paghihikayat ng diyalogo at pagbubuo ng mga bagong pagtutulungan.

ISBN: 978-971-508-525-0
Published: 2014
Language: English
Age Recommendation: 7+
32 pages | 105 grams | 10.25 by 8.5 inches

Related Products