Maylan and His Toy Top


₱99.00
Maylan and His Toy Top
Story and illustrations by Marcy Dans Lee

Maylan found a toy top buried in the sand. Little did he know that this top would cause quite a catastrophe in Langit, Lupa, and Ugsuban, and send Maylan to the horizon! This is a tale of the Mandaya, one of the many indigenous peoples in Mindanao.

Nakakita ng trumpo si Maylan sa buhanginan. Hindi niya alam na magdadala ng gulo ang trumpong ito sa Langit, Lupa, at Ugsuban, at dahil dito’y makararating si Maylan sa abot-tanaw! Ito ay kuwento ng mga Mandaya, isa sa mga katutubong tao sa Mindanao.

ISBN: 978-971-508-455-0
Published: 2013
Language: English
Age Recommendation: 11+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products