Mga Hayop sa Filipinas


₱99.00
Mga Hayop sa Filipinas

Illustrations by Iori Espiritu

This Filipino board book for toddlers shows the animals that are indigenous or native to the country, and also features the names given to them locally.

Ipinapakita sa board book na itong para sa mga bata ang mga hayop na nagmumula o naninirahan sa ating bansa, at ipinapakilala rin ang kanilang mga katutubong pangalan.

ISBN: 978-971-508-439-0
Published: 2013
Language: Filipino
Age Recommendation: 0+
10 pages | 85 grams | 5 by 5 inches

Related Products