Mister Beetle’s Many Rooms


₱99.00

Story and illustrations by Robert Magnuson

Mr. Beetle posted a sign in front of his house that read—This House of Five Rooms belongs to Mr. Beetle, No Trespassing Please. But soon, other creatures came to live in his house, and his house seemed to be growing new rooms!

Nagpaskil ng panawagan si Mr. Beetle sa harap ng kaniyang bahay na nagsasabing—Ang Bahay na Itong May Limang Kuwarto ay Pag-aari ni Mr. Beetle, Walang Papasok. Pero di nagtagal, iba’t ibang kulisap ang tumira sa kaniyang bahay na parang tinutubuan ng mga bagong kuwarto!

Available as an e-book from

ISBN: 971-508-244-0
Published: 2004
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 10+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products