My Ate and I / My Kuya and I


₱199.00

Illustrations by Kay Aranzanso

This board flipbook is about the love between siblings and their many similarities and differences.

Ang board flipbook na ito ay tungkol sa pagmamahalan ng magkapatid at sa kanilang maraming pagkakapareho at pagkakaiba.

ISBN: 978-971-508-578-6
Published: 2015
Language: English
Age Recommendation: 0+
18 pages | 180 grams | 6.5 by 6.5 inches

Related Products