Noong Unang Panahon


₱99.00

Story by Rafaelita S. Valera
Illustrations by Ghani Madueño

How was the world created? Where did man come from? Read three legends, from the Samal, Ifugaw, and Tagalog and Visayan, that explain the origins of the world and mankind.

Paano nilikha ang mundo? Saan nanggaling ang tao? Basahin ang tatlong alamat, mula sa mga Samal, Ifugaw, at Tagalog at Bisaya, na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng daigdig at ng tao.

ISBN: 971-508-267-X
Published: 2005
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 7+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products