Operation Táka


₱199.00

Written by Xi Zuq
Illustrated by Al Estrella

Miyo and Andro have to make seven papier-mâché horses and seven papier-mâché carabaos. They still have to plan their caroling, prepare gifts for their monito-monita, and think of food they could bring to the Christmas party.

Will the two best friends remember to buy gifts for each other?

 

Pitong kabayo at pitong kalabaw ang gagawing taka nina Miyo at Andro. Magpaplano pa sila para sa gagawing karoling, maghahanda ng mga regalo para sa monito-monita, at mag-iisip ng pagkaing dadalhin sa Christmas party.

Maalala kaya ng magbespreng bilhan ng regalo ang isa’t isa?

ISBN: 978-971-508-709-4
Published: 2017
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 8+
136 pages | 225 grams | 6 by 9 inches

Related Products