Pangkat Papaya


₱199.00

Written by Xi Zuq
Illustrated by Al Estrella

APAKOPO APANG HAPARIPI SAPA IPISKUPUL.

This is the secret code Andro saw in the poster for Clubs Day in school. He thinks he can crack this with Miyo. Who should also be helping with their booth for Comics Club. But there is something different about Miyo, who is keeping secrets from him.

Would he be able to discover what these secrets are?

APAKOPO APANG HAPARIPI SAPA IPISKUPUL.

Ito ang secret code na nakita ni Andro sa poster para sa Clubs Day ng kanilang paaralan. Akala niya magagawa niyang tuklasin ito kasama ni Miyo. Na dapat ay kasama rin niya sa paghahanda ng booth nila sa Comics Club. Pero parang may iba kay Miyo, at may mga lihim pa itong hindi niya alam.

Matuklasan kaya niya ang mga lihim na ito?

ISBN: 978-971-508-574-1
Published: 2015
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 8+
105 pages | 210 grams | 6 by 9 inches

Related Products