Paradise of the Animals


₱99.00

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Joanne de Leon

More than being a story of how animal life began, this is a book about the value of peace and tolerance.

Higit sa isang kuwento kung paano nagsimula ang buhay ng mga hayop, ito ay isang librong tungkol sa halaga ng kapayapaan at pag-unawa sa kapuwa.

Available in big book format

ISBN: 971-508-258-0
Published: 1995
Language: English
Age Recommendation: 8+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products