Piagsugpatan: Stories of the Mandaya


₱199.00
Piagsugpatan: Stories of the Mandaya

Retellings by Marcy Dans Lee
Illustrations by Marcy Dans Lee, Conrad Raquel, Aldy Aguirre, Teresa Escano

For the Mandaya people, piagsugpatan or the horizon is a part of their lives. Piagsugpatan bridges the three material worlds: Langit, Lupa, at Ugsuban. In this book are eight stories that will help bridge the ancient Mandaya worldview with today’s young readers.

Para sa mga Mandaya, bahagi ng kanilang buhay ang piagsugpatan, o abot-tanaw. Ang piagsugpatan ay tulay sa pagitan ng tatlong mundo: Langit, Lupa, at Ugsuban. Sa librong ito, may walong kuwentong magsisilbing tulay sa pagitan ng pananaw ng Mandaya at ng mga mambabasa ng kasalukuyang panahon.

ISBN: 978-971-508-456-7
Published: 2013
Language: English
Age Recommendation: 10+
90 pages | 150 grams | 6 by 9 inches

Related Products