Polliwog's Wiggle


₱99.00

Story by Heidi Abad
Illustrations by Beth Parrocha Doctolero

Runner-Up, 2006 Gintong Aklat Award, Best Children’s Book

With its wiggly tail and rolly-polly shape, the polliwog is truly a star! Until an odd-colored creature with large, bulging eyes appears and steals all the attention away from polliwog. In this charming tale set in a swamp, find out how the polliwog learns to deal with change.

Dahil sa kaniyang kakawag-kawag na buntot at bilugang hugis, talagang sikat ang butete! Hanggang sa isang nilalang na may kakaibang kulay at malalaki at lumuluwang mga mata ang kumuha ng pansin mula sa butete. Sa nakatutuwang kuwento ito sa isang sapa, alamin kung paanong tinanggap ng butete ang pagbabago.

ISBN: 971-508-236-X
Published: 2004
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 10+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products