Regional Profiles


₱650.00
Regional Profiles

Illustrations by Sergio Bumatay III

This book is about the 17 regions of the Philippines. Each of the regional sections contains essays, maps, photos, illustrations, statistics, and trivia on the geography, environment, history, industry, and people and culture of the region.

Providing a wealth of information, this book is a substantial reference material for students, teachers, and other individuals interested in the Philippine regions.

Ang librong ito ay tungkol sa 17 rehiyon ng Filipinas. Naglalaman ang bawat seksiyong panrehiyon ng mga sanaysay, mapa, larawan, ilustrasyon, estatistika, at trivia tungkol sa heograpiya, kapaligiran, kasaysayan, industriya, at tao at kultura ng rehiyon.

Nagbibigay ng marami at makabuluhang impormasyon, ang librong ito ay isang mahalagang sanggunian para sa mga mag-aaral, guro, at indibidwal na may interes sa mga rehiyong Filipino.

Additional Information

ISBN: 978-971-508-349-2
Published: 2009
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 13+
210 pages | 950 grams | 9 by 12 inches

  • Editors - Ani Rosa Almario, Emelina S. Almario, Virgilio S. Almario
  • Writers of Island Essays - Virgilio S. Almario, Judge Simeon Dumdum Jr., and Rudy B. Rodil
  • Writers of Personal Essays - Emelina S. Almario, Joji B. Balcita, Johnny, Bolongaita, Mabi David, Reynaldo Duque, Marjorie Evasco, Vicente Groyon III, Dr. Servando Halili, Alwynn C. Javier, Almuzrin B. Jubaira, Marne L. Kilates, Mae Fernandez-Legazpi, Cynthia Lumbera, Nash B. Maulana, Dominador L. Pagliawan, Edna Talaroc, and Gillian Joyce G. Virata
  • Translators for Filipino - Virgilio S. Almario, Charles Tuvilla
  • Translator for English - Marne Kilates
  • Book Designer - Sergio Bumatay III
  • Illustrators - Sergio Bumatay III, Lesley Lim, Ghani Madueño
  • Researchers - Lanelyn Carillo, Eli F. Camacho, Emylou V. Infante, Aneka Rodriguez, R. Jordan P. Santos

Related Products