Rosa Albina


₱99.00

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Kora Dandan-Albano

Rosa Albina is a very fussy and prissy carabao. She thinks she’s better than everyone else, which is why she doesn’t have any friends. Will Rosa Albina ever change?

Napakaselang kalabaw ni Rosa Albina. Paniwala niya’y siya ang pinakamataas sa lahat, kaya naman wala siya ni isang kaibigan. Mababago pa kaya ang di kanais-nais na pag-uugali ni Rosa Albina?

ISBN: 978-971-508-368-3
Published: 2011
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 9+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products