Sandosenang Kuya


₱99.00

Story by Russell Molina
Illustrations by Hubert Fucio

  • 2003 PBBY-Salanga Prize
  • 2003 PBBY-Alcala Prize

What is it really like to have lots of siblings? 

Find out how a large and unconventional family can be happy. 

Ano nga ba ang pakiramdam ng mayroong maraming kapatid? Alamin kung paano nagiging masaya ang malaki at hindi pangkaraniwan nilang pamilya.

Ang mga bahay-kalinga ay institusyong kumakanlong sa mga batang ulila, pinabayaan, ipinamigay, o palaboy sa kalye. Nagsisilbi itong tahanang kinikilala bilang kapamilya ang mga tagapag-alaga at mga kasamahang bata.

ISBN: 978-971-508-183-2
Published: 2003
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 8+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products