Si Dru at ang Kuwento ng Limang Kaharian


₱275.00

Written by Clara Ng
Illustrated by Renata Owen
Translated by Nanoy Rafael

A feisty young girl finds herself lost in a world of five sad kings. A powerful tree will help her find her way home. 

Join Dru in her adventures through give fantastic kingdoms.

Isang palaaway na batang babae ang napadpad sa mundo ng limang malulungkot na hari. Isang makapangyarihang puno ang magsisilbing daan para siya ay makauwi.

Samahan si Dru sa kaniyang pakikipagsapalaran sa limang mahiwagang kaharian.

ISBN: 978-971-508-621-9
Published: 2017
Language: Filipino
Age Recommendation: 9+
206 pages | 400 grams | 6 by 9 inches

Related Products