Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan


₱99.00

Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Wilfredo Pollarco and Alfonso Oñate

Three naughty children refuse to care for their environment: they destroy plants, waste water and electricity, and throw garbage just about anywhere! One day, an enchantress decides to teach them a lesson they will never forget.

Tatlong pilyong bata ang nasisiyahan sa pagputol ng mga halaman, pagsasayang ng tubig at elektrisidad, at pagtatapon ng basura kahit saan. Si Emang Engkantada ang maguturo sa kanila ng kahalagahan ng pangangalaga sa balanse ng kalikasan.

ISBN: 971-508-257-2
Published: 1980
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 7+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products