Si Mariang Alimango


₱99.00
Retelling by Tomas Lacson
Illustrations by Onie Millare

The Cinderella story is a favorite among Filipino children. In this local version, Mariang Alimango is the beautiful and good orphan saved by a crab.

Ang kuwento ni Cinderella ay paborito ng maraming batang Filipino. Sa lokal na bersiyong ito, si Mariang Alimango ang maganda at mabait na ulilang sinagip ng isang alimango.

ISBN: 971-508-188-6
Published: 1992
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 7+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products