Si Pilandok at ang Manok na Nangingitlog ng Ginto


₱99.00

Retelling by Virgilio S. Almario
Illustrations by Kora Dandan-Albano

Pilandok is a well-loved folk hero especially popular in the Muslim areas. His name is the Filipino equivalent for the mouse deer. In folk tales, Pilandok is portrayed as a clever creature who loves to play tricks—and his tricks often land him in difficult situations! However, it is also because of his wit that he is saved, unscathed, every time.

Isang kilalang tauhan si Pilandok sa mga kuwentong bayan ng Timog, lalo na sa lugar ng mga Muslim. Ang kaniyang pangalan ay ang salin para sa ‘mouse deer.’ Sa mga kuwentong bayan, si Pilandok ay matalino at palabiro kaya’t malimit siyang nalalagay sa panganib. Ngunit, ang kaniyang katalinuhan din ang sumasagip sa kaniya.  

ISBN: 971-508-019-7
Published: 1995
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 8+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products