Si Pilandok sa Kaharian sa Dagat


₱99.00
Si Pilandok sa Kaharian sa Dagat

Retelling by Virgilio S. Almario
Illustrated by Kora Dandan-Albano

This is one of Pilandok’s adventures. This time, the selfish Datu Usman has sentenced him to drown in the sea. How is he going to use his wits to escape now?

Ito ay isa sa mga pakikipagsapalaran ni Pilandok. Sa pagkakataong ito ay pinatawan siya ng sakim na Datu Usman ng parusang malunod sa dagat. Paano kaya niya gagamitin ngayon ang kaniyang katalinuhan para makatakas?

ISBN: 971-508-030-8
Published: 1996
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 8+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products