Si Tito Libro at Ako


₱160.00 ₱199.00

Story by Uma Krishnaswami
Translated by Nanoy Rafael
Illustrations by JC Galag

It is nine year old Yasmin's plan to read one book each day, for as long as she lives. Book Uncle, who runs a library on their street corner, always has the perfect book for her. But Book Uncle's library has been shut down and Yasmin has to stop reading to help him. What can one girl and her friends do in the middle of election campaign season? Will celebrity mayoral candidate Karate Samuel be able to help them?

Plano ng siyam na taóng gulang na si Yasmin na makapagbasá ng isang libro kada araw, habambuhay. Palaging may tamang libro para sa kaniya si Tito Libro, ang may-ari ng aklatan sa kanto. Pero biglang ipinasara ang aklat ni Tito Libro at kailangang huminto ni Yasmin sa pagbabasa para tulungan siya. Ano nga ba ang magagawa ni Yasmin at ng kaniyang mga kaibigan sa gitna ng nalalapit na eleksiyon? Matutulungan kaya sila ng artistang si Samuel Karate na tumatakbong Mayor?

The English version of this book (Book Uncle and Me) won the Scholastic Asian Book Award in 2011.

ISBN: 978-971-508-584-7
Published: 2016
Language: Filipino
Age Recommendation: 9+
115 pages | 210 grams | 6 by 9 inches

Related Products