Tiger on the Wall


₱99.00
Story by Annette Flores Garcia
Illustrated by Joanne de Leon

In my father's garage, there is a tiger on the wall, says a little girl. A thin as-a-rail, yellow-as-the-sun tiger on the wall. Would you like to get to know this little girl’s extraordinary friend?

Sa garahe ng tatay ko, may tigre sa pader, sabi ng batang babae. Isang tigre sa pader na gapatpat ang payat, at dilaw na parang araw. Gusto mo bang makilala ang kakaibang kaibigan ng ating bida?

ISBN: 971-508-036-7
Published: 2004
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 7+
32 pages | 100 grams |  7 by 9 inches

Related Products