Beginner books for 1 family


₱594.00

Donate your P594.00 and you will support an Unang Aklat child and his family with the following books:

  • Ang Mabait na Kalabaw
  • Ang Una Kong Alpabeto
  • Mahilig Kaming Magbasa
  • Mga Kulay!
  • Sampung mga Daliri
  • The World Around Me

Related Products