When Zero Left Numberland


₱99.00
When Zero Left Numberland
Story by Maita Songco Salvador
Illustrated by Iori Espiritu

When Zero heard the news about him, leaving Number Land was best, it seemed. So off he went to find a new home. Will he finally find a place of his own?

Nang marinig ni Zero ang nababalita tungkol sa kaniya, minabuti niyang umalis sa Number Land. Kaya humayo siya para maghanap ng bagong tahanan. Makahanap kaya siya ng lugar na kabibilangan niya?

ISBN: 978-971-508-451-2
Published: 2013
Language: English
Age Recommendation: 9+
32 pages |  100 grams |  7 by 9 inches

Related Products