Mother Tongue


Nagtuo ang Adarna House nga mahinungdaon ang Mother-Tongue Based Multilingual Education. Nahasulat ang mga umaabot nga basahon sa Cebuano ug naay kuyog nga hubad sa Filipino. Maggamit kini sila sa mga magtutudlo sa pagtudlo sa mga batang nagpanuigon og 4 hangtod 8. Adda met dagiti libronan a naipatarus iti Ilokano.