WiKAHON

Panoorin ang mga sumusunod na video upang malaman kung ano ang WiKAHON at paano ito ginawa, para saan, at paano ito ginagamit sa klase.

WiKAHON Video 1: Ano ang WiKAHON?

Ang WiKAHON ay isang katipunan ng mga babasahin sa Filipino. Layunin nitong hasain ang pagbasa, gramatika, at pang-unawa ng mga mag-aaral sa mga tekstong nakasulat sa wikang Filipino.

WiKAHON Video 2: Ang Paglikha ng WiKAHON

Ito ang iba’t ibang lapit, programa, at metodolohiyang ginamit na batayan sa paglikha ng WiKAHON. Sa pamamagitan ng mga ito ay tagumpay na mapapaunlad ang pagkatuto ng mag-aaral, maipagpapatuloy ang interes nila sa pagbasa, at mapapadali ang pagpili ng mga kuwentong kanilang babasahin.

WiKAHON Video 3: Ang mga Babasahin at mga Pagsasanay ng WiKAHON

Bukod sa mga ekspositoryong babasahin o Expository Texts, may nakapaloob ding mga gawain ang WiKAHON.

WiKAHON Video 4: WiKAHON Pre-A

The WiKAHON Pre-A Box Set serves as the starter set in the WiKAHON series. It comprises reading cards featuring basic Filipino language usage. Included in the box set is a teacher’s guide with comprehensive instructions on WiKAHON usage from student orientation to evaluation. Additionally, the set contains thirty-six (36) reading cards (eight copies each) featuring short, nonfiction passages covering Filipino culture, history, or science. Each card is accompanied by exercises focusing on vocabulary, comprehension, and creative connections. Furthermore, the box set includes thirty-six (36) corresponding answer keys for easy reference when checking students' answers.

WiKAHON Video 5: WiKAHON A

WiKAHON A is a collection of leveled readings and exercises written in Filipino, organized based on the results from the Filipino Text Readability Indexing System (FiTRI). The WiKAHON A Box Set includes reading cards that are more advanced than WiKAHON Pre-A but simpler than WiKAHON B. It also contains a teacher’s guide covering WiKAHON usage from student orientation to evaluation, along with eighty (80) reading cards (five copies each). These cards feature short fiction or nonfiction passages about culture, history, or science, each accompanied by vocabulary, comprehension, and creative connection exercises. Additionally, the box set includes eighty (80) answer keys (two copies each) for easy reference when checking students' answers. Launched in 2012 after four years of research and development, WiKAHON A aims to enhance proficiency in the  Filipino language among students.

WiKAHON Video 6: WiKAHON B

WiKAHON B is a collection of leveled readings and exercises in Filipino designed for higher grade levels, offering more complexity than WiKAHON A. The WiKAHON B Box Set features reading cards that are more advanced than the previous sets. Included in the box set is a comprehensive teacher’s guide on WiKAHON usage from student orientation to evaluation. Additionally, the set contains eighty (80) reading cards (five copies each) featuring short fiction or nonfiction passages covering culture, history, or science. Each card is accompanied by exercises focusing on vocabulary, comprehension, and creative connections. Furthermore, the box set includes eighty (80) answer keys (two copies each) for easy reference when checking students' answers.

WiKAHON Video 7: Mga Paunang Gawain Bago Gamitin ang WiKAHON sa Klase

Ang WiKAHON ay idinisenyo para sa independiyenteng paggamit ng mga mag-aaral kaya mahalaga ang pagpaplano bago ito simulang gamitin sa klase. Ito ang prosesong maaaring sundin bago simulang gamitin ang WiKAHON sa klase.

WiKAHON Video 8: Gabay sa Paggamit ng WiKAHON sa Klase

Matapos ang paunang pagpupulong at pagsusulit, handa na ang mga mag-aaral na gamitin ang WiKAHON. Alamin kung paano gamitin ang WiKAHON sa klase.

WiKAHON Video 9: Ginabayang Pagbasa Gamit ang WiKAHON

Ang WiKAHON ay nakabatay sa panitikan. Kaya naman, maaaring magsilbi ang mga seleksiyong nakapaloob dito bilang mga natural na mapaghuhugutan ng mga araling pangwika.

Sa gayon, ang WiKAHON ay maaaring gamitin sa iba pang programa sa pagtuturo ng wikang Filipino, tulad ng Ginabayang Pagbasa.

WiKAHON Video 10: Remediation Gamit ang WiKAHON

Upang tulungan ang mag-aaral na lubusang maunawaan ang isang aralin o paunlarin ang kaniyang kasanayan sa pagbabasa at pag-unawa sa kaniyang nabasa, maaari ring gamitin ang WiKAHON para sa remediation.

WiKAHON Video 11: Malayang Pagbasa Gamit ang WiKAHON

Bukod sa ginabayang pagbasa at remediation, maaari ding gamitin ang WiKAHON sa malayang pagbabasa.

WiKAHON Video 12: Ang Talaan ng Sagot

Katambal ng WiKAHON, ngunit binibili nang hiwalay, ang Talaan ng Sagot. Alamin kung paano ito gamitin upang masubaybayan ang progreso ng bawat mag-aaral sa paggamit ng WiKAHON.

WiKAHON Video 13: Ang Mga Kadalasang Tanong sa Paggamit ng WiKAHON

Bukod sa mga paglalarawan at mga pagpapaliwanag tungkol sa WiKAHON, narito ang ilan pang mga paglilinaw para sa higit na epektibong paggamit ng WiKAHON sa klase at sa paaralan.

––

Mag-subscribe sa aming YouTube channel @adarnahouse para sa iba pang pambatang video!

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now