Ang Kaibigan Kong si Mabini


₱135.00

Story by Becky Bravo
Illustrations by Aaron Asis

Kaibigan ko ang tahimik, mapag-isa, at palabasang si Mabini. Sino ang mag-aakalang isang araw ay makikilala siyang Utak ng Rebolusyon?

I am friends with the quiet, solitary, and bookish Mabini. Who would have thought that one day, he would be known as the Brains of the Revolution?

ISBN: 978-971-508-616-5
Published: 2017
Language: Filipino
Age Recommendation: 9+
32 pages | 140 grams | 8.5 by 11 inches

Related Products