Ang Lakambini at Ako


₱135.00
Ang Lakambini at Ako

Story by Becky Bravo
Illustrations by Joza Nada

Mapagkalinga, matapang, matalino. Ilan lang 'yan sa mga katangian ng aking Ate Oriang. Sa sandaling panahong nakasama ko siya, nalaman ko kung bakit siya itinuturing na dakila. 

Caring, brave, intelligent. These are just some of my Ate Oriang's qualities. In the short time we spent together, I found out why she is considered legendary.

ISBN: 978-971-508-607-3
Published: 2016
Language: Filipino
Age Recommendation: 9+
32 pages | 140 grams | 8.5 by 11 inches

Related Products